HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie projektu FAIR-IMPACT

Podujatia

Projekt FAIR-IMPACT organizuje dňa 16. januára 2024 podujatie pre širokú verejnosť a komunitu, na ktorej sa bude diskutovať o hlavných témach projektu FAIR-IMPACT.

Súčasťou podujatia bude tiež diskusia o práci, na ktorú sa projekt FAIR-IMPACT zameriava. Rovnako bude cieľom získať spätnú väzbu od komunity, ktorá sa zapojila do výziev projektu FAIR-IMPACT.

Na podujatí budete mať možnosť spoznať komunitu projektu FAIR-IMPACT a oboznámite sa s možnosťami, ktoré projekt poskytuje v oblasti presadzovania FAIR dát.

Zdroj: fair-impact.eu

Program podujatia

Zdroj: fair-impact.eu

O projekte FAIR-IMPACT

Projekt FAIR-IMPACT „Rozšírenie riešení FAIR v rámci EOSC“ je financovaný z programu Európskej komisie Horizont Európa. Projekt koordinuje agentúra DANS a podporuje ho 27 ďalších partnerov z 11 krajín. Oficiálne sa projekt začal 1. júna 2022.

Projekt FAIR-IMPACT identifikuje postupy, politiky, nástroje a technické špecifikácie na usmernenie výskumných pracovníkov, správcov repozitárov, organizácií vykonávajúcich výskum, tvorcov politík a občianskych vedcov smerom k cyklu správy FAIR dát. Zameriava sa na trvalé identifikátory (PID), metadáta, ontológie, metriky, certifikáciu a interoperabilitu, počnúc reálnymi prípadmi použitia v spoločenských a humanitných vedách, fotonových a neutrónových vedách, vedách o živej prírode a agropotravinárskych a environmentálnych vedách.

Umožnením uplatňovania zásad FAIR dát pre EOSC vo všetkých vedeckých komunitách a výskumných výstupoch na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni zlepšuje FAIR-IMPACT prístup k rastúcim objemom FAIR dát a iných výskumných výstupov a ich správu, čím stimuluje vývoj a využívanie širokej škály inovatívnych služieb. Pretransformovaním a implementáciou riešení FAIR v rôznych oblastiach prispieva projekt aj k uľahčeniu multidisciplinárnej vedeckej spolupráce. Napokon svojím zameraním na zvyšovanie uplatňovania princípov FAIR dát prispieva tiež k zvyšovaniu dôvery verejnosti a reprodukovateľnosti vo vede, čím prispieva k transformácii spôsobu, akým výskumní pracovníci zdieľajú a využívajú výstupy výskumu, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej kvalite, validácii a vyššej produktivite výskumu.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 4.1.2023; autor: onz