HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hodnotenie misií EÚ: európske perspektívy vo výmene znalostí (skúsenosti z Rakúska a Nemecka)

Podujatia

 • Začiatok
  20.09.2023, 16:00
 • Koniec
  20.09.2023, 18:15
 • Typ podujatia
  Diskusia
 • Organizátor
  DLR Projektträger, FFG
 • Miesto konania
  Av. de Cortenbergh 30, B-1040
 • Štát
  Belgicko
 • Odkaz na webovú stránku

Podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2023, v čase 16:00-18:15, na Stálom zastúpení Rakúska pri Európskej únii (Av. de Cortenbergh 30, B-1040 Brusel). Podujatie bude súčasťou diskusnej série “Brussels FutureTalks”, ktorá sa zameriava na to, ako formovať budúcnosť Európy už dnes.

Zdroj: trami5missions.eu

Misie EÚ

Európska komisia zverejnila 19. júla 2023 správu s názvom „Misie EÚ po dvoch rokoch: hodnotenie pokroku a ďalšieho postupu“. Kľúčovým posolstvom uvedenej správy je, že päť misií EÚ preukázalo svoj potenciál podnietiť zmenu, no zároveň čelia kľúčovým výzvam.

Návrhy na zlepšenie sa týkajú troch kľúčových tém:

 • Zlepšiť riadenie a politické vedenie misií;
 • Zabezpečiť viac a lepších spoločných investícií vrátane súkromného sektora;
 • Zlepšiť zapojenie občanov a zainteresovaných strán.

Na základe hodnotenia misií EÚ, ktoré bolo podložené pracovným dokumentom útvarov Komisie, dospela EK k záveru, že by sa malo pokračovať v realizácii piatich misií EÚ, a v súčasnosti sa pripravuje aj ďalšia misia na tému „Nový európsky Bauhaus“.

V rámci tejto diskusnej série “Brussels FutureTalks” sa bude diskutovať o súčasnom strategickom vývoji misií EÚ, o výsledkoch hodnotenia misií EÚ, ako aj európskych a vnútroštátnych (konkrétne rakúskych a nemeckých) perspektívach, výzvach a skúsenostiach s ich realizáciou.

V prípade záujmu sa na podujatie môžete registrovať prostredníctvom mailu: brussels-futuretalks@dlr.de.

Zdroj: trami5missions.eu; zverejnené: 13.9.2023; autor: onz