HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie: BY-COVID industry – inovácie založené na dátach v oblasti infekčných chorôb

Podujatia

 • Začiatok
  24.01.2023, 13:00
 • Koniec
  24.01.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  BY-COVID

Cieľom projektu BeYond-COVID (BY-COVID) je poskytovať komplexné otvorené dáta o víruse SARS-CoV-2 a iných infekčných ochoreniach vo vedeckých, lekárskych a politických oblastiach a v oblasti verejného zdravia. Kladie veľký dôraz na mobilizáciu prvotných vírusových sekvencií, čo pomáha identifikovať a monitorovať šírenie variantov SARS-CoV-2. Projekt ďalej urýchľuje prístup k vírusu SARS-CoV-2 a prepojenie dát o pacientoch a výskumných dát.

V konečnom dôsledku projekt BY-COVID zlepšuje pripravenosť Európy na budúce pandémie, posilňuje genomický dohľad a schopnosti rýchlej reakcie. Okrem toho projekt slúži ako ukážka interdisciplinárnej spolupráce presahujúcej hranice krajín. Výstupy projektu umožnia vedcom z viacerých oblastí vrátane MSP a priemyslu prístup k rôznorodým dátam s potenciálom vytvárať nové poznatky o infekčných chorobách.

Zdroj: by-covid.org

Podujatie organizované projektom BY-COVID sa uskutoční 24. januára 2023 v čase od 13:00 do 16:00 online formou.

Zámer podujatia:

Cieľom podujatia je identifikovať príležitosti pre inovácie založené na dátach v oblasti infekčných chorôb, pripojiť sa k sieti odborníkov a preskúmať potenciálnu spoluprácu s projektom BY-COVID.

Cieľová skupina:

Podujatie bude prínosné pre každého, kto sa zaoberá otvorene dostupným softvérom alebo dátami o COVID-19 alebo iných infekčných chorobách vo svojich interných procesoch/obchodnom modeli z nasledujúcich sektorov:

 • Diagnostické centrá
 • Farmaceutický sektor
 • Biotechnologické/bioinformatické spoločnosti
 • Zmluvné výskumné organizácie/zmluvné výrobné organizácie
 • Poradenstvo v danej oblasti
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Nemocnice/poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Hlavné témy podujatia:

 • Zmena využitia dát a softvérových nástrojov na rýchlejšiu reakciu na zdravotné krízy v budúcnosti: Ako sa otvorený kód a otvorené alebo FAIR dáta používali v priemysle počas koronakrízy a aké ponaučenia sa z toho vyvodili pre budúcnosť.
 • Nové technológie a inovatívne projekty zamerané na riešenie globálneho zaťaženia chorobami, ktoré boli vyvinuté počas pandémie: Ako by nové nástroje mohli zlepšiť kvalitu dát, umožniť efektívny zber dát alebo vytvoriť spoľahlivé predpovedné modely.

Program:

Využite možnosť dozvedieť sa viac o téme a registrujte sa na podujatie.

Zdroj: by-covid.org, eosc.eu; zverejnené: 22.12.2022; autor: onz