HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie: “Building blocks of Global Research Commons: Europe and beyond”

Podujatia

Dňa 20. marca organizuje EOSC FutureRDA pridružené podujatie v rámci plenárneho stretnutia RDA.

Zdroj: eoscfuture.eu

Podujatie sa bude zameriavať na otázky súvisiace s praktickou realizáciou výskumných spoločenstiev. Podujatia sa zúčastní medzinárodné publikum zložené z kľúčových aktérov zapojených do implementácie výskumných spoločenstiev na disciplinárnej, regionálnej a národnej úrovni, financujúcich subjektov, odborníkov na dáta a technických manažérov.

Panelisti otvoria diskusiu o globálnych perspektívach implementačných prístupov a preskúmajú témy a výzvy spojené so zostavovaním hlavných prvkov výskumných spoločenstiev. V druhej časti podujatia sa predstavia príklady toho, ako rôznorodé dátové komunity RDA riešia aktuálne výzvy.

O téme podujatia

Implementácia výskumných spoločenstiev na disciplinárnej, regionálnej alebo národnej úrovni je spoločným problémom na celom svete. Výzvy sú rôznorodé a musia zohľadňovať mnohé politické, riadiace alebo technicky zamerané zložitosti. Toto podujatie sa zameria na otázky súvisiace s praktickou implementáciou výskumných spoločenstiev. Na úvodnom zasadnutí sa v spolupráci s členmi pracovnej skupiny RDA Global Open Research Commons WG a skupinou odborníkov, prediskutujú rôzne globálne perspektívy v prístupoch k implementácii. Rovnako sa preskúmajú viaceré témy a výzvy pri zostavovaní hlavných prvkov takýchto výskumných spoločenstiev vrátane perspektívy výskumníkov.

Druhá časť podujatia sa zameria na to, ako tieto výzvy implementovať zdola nahor, pričom predstaví príklady toho, ako rôznorodá dátová komunita RDA rieši výzvy, s konkrétnymi príkladmi z otvorených výziev EOSC Future. Témy sa budú týkať praktických aspektov implementácie, ako sú interoperabilita, identifikovateľnosť a zapojenie komunity.

Kľúčové poznatky z podujatia

Účastníci sa oboznámia z rôznymi typmi globálnych výskumných spoločenstiev, ich prioritami, plánmi a rámcami na riešenie výziev, ako aj pochopia celkové potreby výskumnej komunity.

Rovnako sa dozvedia o rôznych prístupoch a príkladoch implementácie s konečným cieľom podporiť globálnu koordináciu a zosúladenie takýchto výskumných spoločenstiev.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je zamerané na medzinárodné publikum zapojené do implementácie výskumných spoločenstiev na disciplinárnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Rovnako je prínosné pre financovateľov, dátových expertov, technických manažérov a iných záujemcov, ktorí implementujú výskumné spoločenstvá.

Program

Zdroje: eoscfuture.eu, rd-alliance.org; zverejnené: 08.02.2023; autor: onz