HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Photon & Neutron (PaN) EOSC sympózium

Podujatia

 • Začiatok
  18.10.2022, 13:30
 • Koniec
  18.10.2022, 17:20
 • Typ podujatia
  Sympózium
 • Organizátor
  Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)
 • Štát
  Česká republika
 • Odkaz na webovú stránku

Sympózium sa uskutoční 18. októbra 2022 ako satelitné podujatie konferencie ICRI 2022, ktorá sa koná v Brne. V rámci sympózia sa účastníci podelia o výsledky dosiahnuté pri realizácií FAIR dát v zariadeniach PaN naprieč Európou. Zároveň sa budú zaoberať tým, ako všeobecné PaN dáta môžu byť integrované v rámci EOSC, v spolupráci s ďalšími klastrovými projektami ESFRI.

3rd PaNOSC & ExPaNDS Photon & Neutron (PaN) EOSC symposium @ICRI 2022 - Sustainable data from PaN facilities

V poradí tretie Photon and Neutron (PaN) EOSC sympózium sa bude konať v rámci projektov PaNOSCExPaNDS, ktoré boli súčasťou rámcového programu Horizont 2020. Oba projekty sa usilujú o to, aby sa FAIR dáta stali skutočnosťou v PaN zariadeniach naprieč Európou.

Výsledky projektov PaNOSC a ExPaNDS zahŕňajú:

 • Prijatie zásad a politík FAIR dát na zabezpečenie spravovania dát od zberu spracovaných dát a metadát až po ich uverejnenie a opätovné použitie;
 • Vytvorenie federalizovaných (meta)dátových katalógov a federalizovaného vyhľadávania API pre dohľadanie všeobecných PaN dát;
 • Zvýšenie dostupnosti dátových súborov – od zhromažďovania dát až po ich konečné uverejnenie. Rovnako má prísť k zvýšeniu dostupnosti softvéru na analýzu dát s otvoreným prístupom prostredníctvom Persistent Identifier (PID) pre dáta a prístroje;
 • Prijatie štandardného formátu dát pre vyššiu interoperabilitu;
 • Vytvorenie, prijatie a používanie integrovaného a interoperabilného virtuálneho prostredia na analýzu datasúborov PaN, ktoré vedcom umožnia prevádzkovať komunikačné kanály na analýzu a simuláciu dát;
 • Vytvorenie katalógu odbornej prípravy a platformy elektronického vzdelávania so zdrojmi a kurzami PaN vedy;

Hlavným usporiadateľom podujatia je Extreme Light Infrastructure (ELI), prvá medzinárodná infraštruktúra laserového výskumu venovaná vedeckým a výskumným aplikáciám ultra intenzívnych a ultra krátkych laserových impulzov. ELI vystúpi s prejavom na tému udržateľných FAIR dát vo vysokovýkonných laserových zariadeniach.

Druhá časť podujatia bude zahŕňať panelovú diskusiu na tému udržateľnosti združovania EOSC dát. V rámci nej si zástupcovia asociácie EOSCklastrových projektov ESFRI vymenia názory na rôzne možnosti dlhodobej finančnej udržateľnosti služieb. V rámci rozpravy zohľadnia výsledky pracovnej skupiny EOSC, ktorá sa venuje udržateľnosti financií.

Záverečná panelová diskusia sa bude viesť o modeloch udržateľnosti, ktoré môžu byť zavedené pre PaN dáta, aby spĺňali z dlhodobého hľadiska princípy FAIR. Kľúčoví zástupcovia spoločenstva fotónových a neutrónových zariadení sa podelia o svoje skúsenosti a víziu modelov na dosiahnutie udržateľnosti všeobecných PaN dát po skončení projektov PaNOSC a ExPaNDS. Zároveň tak začnú realizovať návrhy z bielej knihy LEAPS ESAPS.

Zaregistrujte sa a pripojte sa k sympóziu online formou, alebo na mieste podujatia v Brne.

Zdroj: https://www.panosc.eu/, zverejnené: 22.8.2022, autor: onz