HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Paušálne financovanie v programe Horizont Európa: Ako funguje a aké sú nasledujúce kroky?

Podujatia

 • Začiatok
  07.04.2022, 10:00
 • Koniec
  07.04.2022, 12:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Európska komisia
 • Miesto konania
  online

Dňa 7. 4. 2022 od 10:00 hod. sa uskutoční webinár pre zainteresované organizácie a národné kontaktné body (NCP) na tému paušálneho financovania (lump sum funding) v programe Horizont Európa.

Čo je to paušálne financovanie ?

Paušálne financovanie v programe Horizont Európa:

 • zjednodušuje vykazovanie nákladov, čím výrazne znižuje administratívnu záťaž
 • prináša zameranie na výkonnosť: posun od zamerania na finančné riadenie a kontrolu nákladov k zameraniu na vedecko-technický obsah projektov.

Program podujatia :

 • 10:00 Úvod – Matthias WILL, riaditeľ (RTD.H)
 • 10:10 Paušálne financovanie v programe Horizont Európa, prečo a ako? – Ulrich GENSCHEL (RTD.H3)
 • 10:40 Otázky a odpovede
 • 11:30 Koniec podujatia

Webinár bude zameraný na celkové fungovanie a postup pre paušálne financovanie. Môžete ho sledovať pomocou priameho prenosu na YouTube

Otázky bude možné klásť pomocou platformy Slido s použitím kódu udalosti #LUMPSUM.

Viac informácií:

Zverejnené 17.3.2022, slord,