HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PaNOSC & ExPaNDS face-to-face meeting

Podujatia

  • Začiatok
    13.06.2022, 09:00
  • Koniec
    15.06.2022, 14:00
  • Typ podujatia
    Diskusia

Radi by sme Vás pozvali na osobné stretnutie PaNOSC a ExPaNDS, ktoré sa uskutoční 13. – 15. júna v Dolních Břežanoch.

Stretnutie bude zamerané na koordináciu a posilňovanie väzieb medzi projektmi PaNOSC a ExPaNDS. Venovať sa bude aj aktivitám v ich pracovných balíkoch pred ich ukončením. Zameria sa na úlohy súvisiace s viacerými pracovnými balíkmi, ktoré je potrebné doladiť a ďalej koordinovať na vnútro-projektovej a medzi-projektovej úrovni. Pri registrácii si môžete zvoliť účasť osobne alebo online.

Autor: MS, zdroj: https://eosc.eu/events/panosc-expands-face-face-meeting?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220607_june