HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet

Podujatia

Webinár: Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet. Zdroj: https://otvorenaveda.cvtisr.sk

Otvorené vzdelávanie tvorí a využíva otvorené vzdelávacie zdroje (materiály, skriptá, učebnice… publikované s verejnými licenciami ako Creative Commons), nástroje (napr. vzdelávací softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a snaží sa vo väčšej miere aktívne zapájať žiakov a študentov do procesu vzdelávania (učenie riešením problémov, projekty, občianska veda, alebo participatívna tvorba učebných materiálov v spolupráci s učiacimi sa).

Kedy a ako sa webinár Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet uskutoční

Webinár bude prebiehať 9. marca 2023 od 13:00 online cez Livestream NTI.

Prednášajúca

RNDr. Zuzana Stožická, PhD., CVTI SR

Viac informácií:

Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://otvorenaveda.cvtisr.sk, zverejnené: 1. 3. 2023, autor: rpa