HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Online webinár Sociálne zabezpečenie a zdaňovanie príjmov v medzinárodnom kontexte

Podujatia

 • Začiatok
  27.10.2022, 09:00
 • Koniec
  27.10.2022, 13:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Euraxess

v rámci služieb poskytovaných centrami EURAXESS Slovensko by sme Vás radi pozvali na online webinár pod názvom Sociálne zabezpečenie a zdaňovanie príjmov v medzinárodnom kontexte, ktorý sa uskutoční dňa 27. októbra (štvrtok) v čase od 9:00 – 13:00 hod.

Cieľom praktického webinára bude priblížiť oblasť vysielania zamestnancov do zahraničia z pohľadu pracovného práva, cestovných náhrad a tiež tému sociálneho zabezpečenia (v rámci ČŠ EÚ aj mimo EÚ) a daní v súvislosti s vysielaním výskumníkov do zahraničia a ich prijímaním na Slovensko.

Podujatie je určené pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, poradenských sietí, ktorí sú zapojení do procesov vysielania a prijímania doktorandov, výskumných pracovníkov a VŠ učiteľov do/zo zahraničia a riadiacich pracovníkoch koordinujúcich medzinárodnú mobilitu výskumníkov.

Lektormi webinára budú skúsení experti – pán Ing. Radovan Ihnát zo spoločnosti Contax, k.s. , odborník na oblasť daní a sociálneho zabezpečenia a pani JUDr. Lucia Sabová Danková z Národného inšpektorátu práce, odborníčka na oblasť pracovného práva.

Webinár je bezplatný. Bližšie informácie o podujatí a registračný link nájdete na stránke EURAXESS: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/socialne-zabezpecenie-zdanovanie-prijmov

Zdroj: Euraxess; zverejnené: 19. 10. 2022, autor: pwa