HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Online stretnutie: Skúsenosti so zdieľaním dát o patogénoch na národnej úrovni (v čase pandémie i mimo nej)

Podujatia

 • Začiatok
  25.11.2022, 13:00
 • Koniec
  25.11.2022, 15:00
 • Typ podujatia
  Prezentácia
 • Organizátor
  BeYond-COVID project (BY-COVID)

Dňa 25. novembra 2022 sa v čase od 13:00 do 15:00 uskutoční online stretnutie zamerané na výmenu národných skúseností so zdieľaním dát zameraných na patogény počas pandémie COVID-19.

BY-COVID Event
Zdroj: by-covid.org

Zameranie stretnutia

 • Výmena národných skúseností (z technologického i politického hľadiska) na zdieľanie dát počas pandémie COVID-19
 • Zoznámenie sa s prebiehajúcimi projektmi v súvislosti s COVID-19 a ďalšími projektami zdieľania dát o patogénoch/genomického dozoru
 • Vytvorenie komunity na výmenu poznatkov/riešenie prekážok naprieč sektormi napr. spoločenskými vedami, molekulárnymi prírodnými vedami, klinickými a epidemiologickými vedami, nemocnicami a medzi krajinami

Cieľová skupina

 • Ľudia pracujúci na technických aspektoch zdieľania dát a dohľadom nad COVID-19 (a inými patogénmi) na vnútroštátnej úrovni
 • Ľudia pracujúci na politikách týkajúcich sa zdieľania dát o COVID-19 (a iných patogénoch) a dohľadom na vnútroštátnej úrovni
 • Ľudia zapojení do konzorcií a projektov zameraných na medzinárodnú a národnú výmenu dát a dohľadom nad COVID-19 (a inými patogénmi)
 • Záujemcovia o národnú/medzinárodnú pandemickú stratégiu pripravenosti

Program

Zdroj: https://by-covid.org/, zverejnené: 4.11.2022, autor: onz