HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Online: Potrebuješ financie pre svoj nápad? (EIT HUB Manufacturing Slovakia)

Podujatia

EIT Manufacturing HUB Slovakia

Potrebuješ financie pre svoj nápad? Zisti, aké príležitosti ti ponúka EIT HUB Manufacturing Slovakia. Na Livestreame 21. decembra 2021 o 16:30 na FB sa dozvieš:

  • inovácie, rastový program
  • efektívna spolupráca, ako stanoviť najvyššie očakávania, priority a rozšíriť sieť kontaktov
  • výzvy a zdroje financovania

Čo je to EIT HUB Manufacturing Slovakia?


Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgánom Európskej únie a súčasne aj najväčšou európskou inovačnou komunitou, ktorá združuje spolu viac ako 1000 organizácií. Spájame podnikateľskú sféru (veľké firmy a MSP), vzdelávacie inštitúcie a výskumné centrá a cielime tým k zvýšeniu spolupráce a integrácie medzi vzdelávaním, podnikateľskou sférou a výskumom. Ponúkame Vám podporu, rozvoj, prístup k financiám, špecializované odborné znalosti v oblasti transferu technológií, komunikácie a marketingu. Aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia sú zamerané na rozvoj a podporu inovačného ekosystému.

Viac informácií

Zdroj: https://www.inqb.sk, zverejnené: 17. 12. 2021, autor: rpa