HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Online diskusia na tému Učiace sa komunity vo vidieckych oblastiach

Podujatia

Online discussion on Learning Communities in Rural Areas
Diskusia EPALE. Zdroj: https://epale.ec.europa.eu

EPALE (Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe) bude v stredu 8. júna 2022 od 10:00 do 16:00 SEČ organizovať ďalšiu online diskusiu na tému Učiace sa komunity vo vidieckych oblastiach. Diskusia je súčasťou Focus Week (od 6. do 10. júna) zameraného na túto tému, ktorý organizujú tímy EPALE z Rakúska, Belgicka (NL), Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska a Poľska.

Diskusii bude predchádzať živý vstup (10:00-10:40) s pozvanými odborníkmi. O svoje názory a skúsenosti sa podelia Ewa Smuk-Stratenwerth (SEED), Cath Gristy (Education Studies, University of Plymouth) a Zoltan Hajdu (General Coordinator, Focus Eco Center). Živý vstup budú moderovať Gina EbnerChristin Cieslak (EAEA).

Po živom vstupe bude nasledovať moderovaná písomná diskusia s príspevkami členov komunity EPALE.

Naši hosťujúci rečníci budú hovoriť o vidieckej politike a praxi a o zmenách za posledných 20 rokov. Budeme hovoriť aj o tom, aký vplyv mali predchádzajúce prístupy na našu spoločnosť a zdieľané hodnoty. Počas diskusie budeme skúmať, či a ako EÚ je alebo môže byť schopná čeliť tomuto vývoju.

Kritický pohľad na príklady z praxe nám poskytne konkrétny obraz reality vidieckych učiacich sa komunít a to, ako lepšie rozpoznať ich silné stránky a potreby v rámci ich napredovania.

Čo máme na mysli, keď hovoríme o „urbánne orientovaných vzdelávacích politikách“?

Akým výzvam čelia vidiecke učiace sa komunity a čo sa môžeme naučiť z toho, ako tieto komunity riešili problémy v minulosti?

Viac informácií:

Online Discussion on Learning Communities in Rural Areas

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu, zverejnené: 1. 6. 2022, autor: rpa