HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Oficiálne zahájenie činnosti Európskeho partnerstva Biodiversa+

Podujatia

 • Začiatok
  17.11.2021, 14:00
 • Koniec
  18.11.2021, 12:15
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Biodiversa
 • Miesto konania
  hybridne
 • Odkaz na webovú stránku

Biodiversa+ je Európske spolufinancované partnerstvo v oblasti biodiverzity, ktoré bolo vytvorené spoločne organizáciou BiodivERsA a GR pre životné prostredie a GR pre výskum a inovácie Európskej komisie.

Partnerstvo Biodiversa+ je súčasťou Európskej stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 a oficiálne zahájilo svoju činnosť 1. októbra 2021. Biodiversa+ združuje 76 organizácií z 39 európskych a pridružených krajín s cieľom vybudovať premostenie medzi vedou, politikou a praxou.

Partnerstvo si vytýčilo 5 hlavných cieľov:

 1. Plánovať a podporovať výskum a inovácie v oblasti biodiverzity prostredníctvom spoločnej stratégie, každoročných spoločných výziev na predkladanie výskumných projektov a činností zameraných na budovanie kapacít;
 2. Vytvoriť sieť harmonizovaných systémov na zlepšenie monitorovania biodiverzity a ekosystémových služieb v celej Európe;
 3. Prispieť k špičkovým poznatkom pre zavádzanie riešení založených na prírode a oceňovanie biodiverzity v súkromnom sektore;
 4. Zabezpečiť účinnú vedecky podloženú podporu pre tvorbu a implementáciu politík v Európe;
 5. Posilniť význam a vplyv európskeho výskumu biodiverzity v globálnom kontexte.

Oficiálne zahájenie (hybridné podujatie) sa uskutoční 17. – 18. novembra 2021. Program podujatia a viac informácií na stránke Biodiversa.

Svoju účasť zaregistrujte na : https://bit.ly/3miU5Go

Zdroj: Biodiversa, 7.10.2021, nakh

#biodiversity #HEcluster6 #SkBio