HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Networkingové podujatie – Horizon Europe CL5: Energy

Podujatia

 • Začiatok
  29.09.2022, 09:00
 • Koniec
  29.09.2022, 13:00
 • Typ podujatia
  Brokerage event
 • Organizátor
  EEN
 • Miesto konania
  online

Projekt H2020 W4RES v spolupráci s projektom GREENET, ktorý podporuje spoluprácu národných kontaktných bodov pre klaster 5 programu Horizont Európa (HE) a Enterprise Europe Network, vás srdečne pozývajú dňa 29. 9. 2022 na virtuálne networkingové podujatie zamerané na výzvy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

W4REC greenet - evetnt 2022

Brokerage event je zameraný na nasledujúce výzvy:
HORIZONT-CL5-2022-D3-03 – Sustainable, secure and competitive energy supply
Otvorenie výzvy: 6. september 2022
Deadline: 10. január 2023

HORIZONT-CL5-2022-D4-02 – Efficient, sustainable and inclusive energy use
Otvorenie výzvy: 6. september 2022
Deadline: 24. január 2023

Pre koho je toto podujatie vhodné?
Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa v klastri 5:  Klíma, energetika a mobilita t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja atď.

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov programu Horizont Európa. Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora energetiky a stavebníctva, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do projektov v rámci dvoch výziev, ktoré budú otvorené od  6. septembra 2022.

Budúcim koordinátorom a partnerom pripravovaných „energy“ projektov zo všetkých členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k programu HE odporúčame zúčastniť sa na podujatí. Podujatie poskytne príležitosť prediskutovať a vylepšiť svoje nápady na projekt s potenciálnymi partnermi ako aj budovať spoluprácu, či pripojiť sa ku vznikajúcim konzorciám.

Networking na podujatí:

Podujatie tiež umožní účastníkom sieťovanie a propagovanie svojich projektových zámerov a vízií na európskej úrovni dvoma spôsobmi:

 • Pitching session (prezentácia) – vybraní registrovaní účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje projektové zámery/idey resp. expertízu virtuálnemu publiku v rámci sekcie krátkych prezentácii (pitching sessions) podľa pokynov organizátora. Príležitosť dostane len 10 účastníkov, ktorí budú vyberaní podľa princípu „FCFS – first come first serve“.
 • Bilaterálne online stretnutia – účastníci si budú môcť vopred dohodnúť stretnutia a prediskutovať tak potenciál spolupráce pri predkladaní návrhov do výziev HE.

Podujatie sa uskutoční online, dňa 29. septembra 2022. Účasť na podujatí je bezplatná a registrácia je otvorená do 25. septembra 2022.

Program podujatia:

 • 29.9.2022 od 9:45 – 11:00 hod: Pitching session
 • 29.9.2022 od 11:15 – 13:00 hod: online brokerage event

Viac informácií ako správne pripraviť pitch prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, prosím kontaktujte:

 • CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek, matej.smrek@admin

16.8.2022, mas&mit