HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný informačný deň k druhej výzve Interreg Program dunajského regiónu

Podujatia

Národný informačný deň k druhej výzve Interreg Program dunajského regiónu. Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk

POSLEDNÁ MOŽNOSŤ REGISTROVAŤ SA NA NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ K DRUHEJ VÝZVE INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU ✅🎯

➡ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 Vás pozýva na NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ k druhej výzve tohto programu👀

📌KEDY? 8. novembra 2023, od 13:00 do 15:00

📌KDE? online, prostredníctvom platformy MS TEAMS

📌REGISTRÁCIA: https://forms.office.com/e/CcaJ6v4bdb

➡Spoločne Vám budu predstavené základné parametre výzvy, priority a špecifické ciele podpory, intervenčnú logiku a výberový proces, pravidlá oprávnenosti žiadateľov a výdavkov a tiež informácie ohľadom národného spolufinancovania pre slovenských projektových partnerov✅

Viac informácií:

Národný informačný deň k druhej výzve Interreg Program dunajského regiónu

Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk, zverejnené: 7. 11. 2023, autor: rpa