HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národná súťaž: Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku

Podujatia

Image

Na Slovensku vznikne sieť Európskych centier digitálnych inovácií. Ich hlavnou úlohou bude pomáhať najmä malým a stredným podnikom pri využívaní digitálnych technológií v ich obchodných a výrobných procesoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie takýchto centier, pričom najúspešnejší uchádzači získajú nomináciu do grantového kola Európskej komisie.

Ako vyhlásila, Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: „Digitalizácia a inovačné riešenia budú kľúčové pre to, aby malé a stredné podniky dokázali byť konkurencieschopné. Práve v tom im budú nápomocné európske centrá digitálnych inovácií.“

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny, ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky a verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie. Podnikom budú poskytovať predovšetkým priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií ako sú napríklad umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti. S cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov podporí EK a vláda SR vznik troch až piatich európskych centier digitálnych inovácií.

Do súťaže je možné prihlásiť sa na portáli www.challenge.gov.sk. Do konca septembra 2020 môžu záujemcovia (napr. univerzity, vedecké a technologické centrá) posielať svoje projektové návrhy, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najvhodnejších kandidátov, ktorí dokážu plniť funkcie Európskeho centra digitálnych inovácií. Európska komisia následne na prelome rokov 2020/2021 pripraví súťaž, do ktorej sa prihlásia nominované subjekty s cieľom získať finančnú podporu z programu Digitálna Európa. Tá predstavuje ročne 500-tisíc až 1-milión EUR pre jednotlivé subjekty, pričom členské štáty EÚ a teda aj Slovensko zabezpečia spolufinancovanie každého subjektu v rovnakej výške.

Na podporu budovania siete ECDI budú počas nového programového obdobia 2021 – 2027 vyčlenené finančné prostriedky z nového programu Digitálna Európa (DEP) formou grantov. Tento program je ústredným prvkom komplexnej odpovede Európskej komisie na výzvu digitálnej transformácie a bude zameraný na posilňovanie kapacít Európy v kľúčových technologických oblastiach.

Ako dodala vicepremiérka Remišová: „Som presvedčená, že na Slovensku nájdeme vhodné subjekty, ktoré budú pripravené poskytovať malým a stredným podnikom kvalitné služby v oblasti digitálnej transformácie a podporia ich konkurencieschopnosť v rámci jednotného digitálneho trhu. Slovenské hospodárstvo potrebuje inovácie, nové technológie a kvalifikovanú pracovnú silu, aby sme si udržali konkurencieschopné postavenie. Musíme začať predávať prácu našich mozgov a nielen prácu našich rúk. Verím, že Európske centrá digitálnych inovácií prinesú želanú pridanú hodnotu a ich pôsobenie v rámci celoeurópskej siete bude prospešné pre slovenské firmy.“

Prihlásenie

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 9.9.2020, autor: rpa