HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027: Aké inovácie potrebuje Slovensko?

Podujatia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo Národnú konzultáciu k eurofondom 2021 – 2027 diskusiou so slovenskými europoslancami a členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+.

Prihláste sa do štvrtého online kola Národnej konzultácie k eurofondom, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2020.


Téma: Inovatívne Slovensko

V panelovej online diskusii budú mať možnosť pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora.


Bloky: 

1. Priaznivé inovačné prostredie pre spoluprácu verejného podnikateľského sektora

2. Digitálna transformácia Slovenska

3. Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva a ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko

Registrácia:

Prihláška k téme Inovatívne Slovensko 26. 11. 2020

Viac informácií

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 20.11.2020, autor: rpa