HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mysli bez hraníc – o štipendiách NŠP do celého sveta

Podujatia

Webinár o štipendiách Národného štipendijného programu do celého sveta.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

27. septembra 2021 o 14:00 hod cez MS Teams. Link na pripojenie: https://bit.ly/3tms6Jc

Pre koho je podujatie určené

Webinár je určený pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov.

Program
  • Programy SAIA
  • Štipendiá NŠP – Národný štipendijný program SR
  • Ako zostaviť kvalitnú žiadosť
  • Systém na podávanie žiadosti

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.saia.sk, zverejnené: 20. 9. 2021, autor: rpa