HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Market stimulation Green Hydrogen

Podujatia

 • Začiatok
  22.10.2021, 10:00
 • Koniec
  22.10.2021, 15:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  Rakúska energetická agentúra
 • Miesto konania
  oline

Rakúska energetická agentúra organizuje 22. októbra 2021 v rámci pilotnej výskumno-inovačnej iniciatívy Európskeho výskumného priestoru (European Research Area pilot action) online podujatie na podporu spolupráce a prekonávanie bariér (market stimulation online event) v oblasti ZELENÉHO VODÍKA.

Viac informácií o ERA iniciatíve.

Rakúske ministerstvo pre klímu, životné prostredie, mobilitu, inovácie a technológie (The Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (BMK) prevzalo záštitu nad agendou podpory trhu so zeleným vodíkom.

Program podujatia (Key notes and panel discussion)

22. október 2021  od 10:00 do 11:45.

10:00 10:10 Welcome and opening

Andreas Dorda (Deputy Head of Unit Mobility and Transport Technologies, Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy Mobility Innovation and Technology)

10:10 – 10:55 Keynotes

Wilfried Kraus (Deputy Director General, European Cooperation in Education and Research, German Federal Ministry of Education and Research)

Michal Kubicki (Policy Officer for Hydrogen in Transport, EC DG MOVE)

Laurent Antoni (President of Hydrogen Europe Research)

10:55 – 11:05 Presentation of the findings from the online consultation and feedback on the seed paper “Market Stimulation”

Peter Raimann (Process Coordinator Austria, Austrian Energy Agency)

11:05 – 11:35 Moderated panel discussion “Green Hydrogen – overcoming barriers by collaboration“

Andreas Dorda, Wilfried Kraus, Michal Kubicki, Laurent Antoni

Registrácia na verejnú časť podujatia (keynotes and panel discussion) je otvorená do 21. októbra 2021.

Ak máte záujem zúčastniť sa aj workshopu od 13:00 – 15:00 hod prosím registrujte sa na tomto linku. Prosím zoberte na vedomie, že počet účastníkov workshopu je limitovaný.

Kontakty na organizátorov:
Constanze Kiener, Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (BMK), Mobility and Transport Technologies Directorate General III/I 4 Mobility and Transport Technologies, Mobil: +43 1 71162 653108; email: constanze.kiener@bmk.gv.at
Peter Raimann, Austrian Energy Agency, Senior Expert Mobility & Vehicle Technologies, Mobil: +43 1 586 1524207, email: peter.raimann@energyagency.at

Zdroj: BMBF, 19.10.2021, mit