HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kurz „Data Stewardship“

Podujatia

Dňa 23. novembra 2023 organizuje združenie CESNET hybridnou formou kurz „Data Stewardship“, ktorý je určený doktorandom, no zúčastniť sa ho môžu všetci záujemcovia o danú tému.

Kurz je zameraný na úsek inštitucionálnej agendy, ktorá sa zaoberá problematikou zručností v rámci doktorandského štúdia. Cieľom prednášok v rámci kurzu je poskytnúť účastníkom hlavne z vysokoškolských inštitúcií skúsenosti z pilotovania kurzu “DocEnhance Data Stewardship„, ktorý je zameraný na správu výskumných dát. Kurz “DocEnhance Data Stewardship“ je predovšetkým prispôsobený potrebám začínajúcich doktorandov a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou medzi sektorovou spoluprácou. Účastníkov kurzu prevedie všetkými krokmi správy výskumných dát, od hľadania relevantných dát až po publikáciu datasetu.

Kurz má za cieľ byť praktickým kurzom pre zlepšenie povedomia o otvorenej vede, FAIR dátach, správe výskumných dát (RDM) a tým podporuje zlepšenie integrity výskumu už na začiatku vedeckej kariéry.

Kurz „Data Stewardship“ pre doktorandov je medzinárodne využívaný kurz, ktorý bol pripravený ako Open Education Resources v rámci EÚ H2020 projektu DocEhance a je široko využiteľný pre vysokoškolské a vedecké inštitúcie, ktoré si ho môžu prispôsobiť pre svoje účely.  

Prínos pre účastníkov

Účastníci sa primárne zoznámia s kurzom “DocEnhance Data Stewardship“. Zistia, aké prínosy ponúka pre ich vlastné inštitúcie a vzdelávanie doktorandov, akými nástrojmi a postupmi je možné kurz implementovať, organizovať, komunikovať a propagovať. Zároveň im budú ukázané dobré a zlé príklady praxe na základe implementácie na VŠCHT a PřF UK.

Program kurzu nájdete TU.

Zdroj: eosc.cz; zverejnené: 20.10.2023; autor: onz