HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia: Smart cities

Podujatia

19. februára 2021 o 9:30 sa uskutoční konferencia „Smart cities“.

Online konferencia Smart cities ponúka prepojenie medzi lídrami miest, systémovými integrátormi, telekomunikačnými operátormi a ďalšími kľúčovými hráčmi, ktorí sa snažia o inteligentné urbanistické riešenia a následnú udržateľnosť miest a obcí na Slovensku. Veríme, že diskusia, ktorá umožní zdieľanie špičkových riešení a globálnych znalostí ukáže mestám a podnikom značné príležitosti v tejto oblasti.

Cieľová skupina:

zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: HN, zverejnené: 16.2.2021, autor: rpa