HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia SET Plán 2014

Podujatia

Konferencia o plánoch SET 2014 sa bude konať 10. a 11. decembra v Ríme.

Plán SET je zameraný na zvýšenie a zameranie úsilia v oblasti výskumu a inovácií a zlepšenie ich uvádzania na trh, rovnako ako posilnenie vedúcej pozície vo vývoji energetických technológií s nízkymi emisiami uhlíka.

Konferencia bude predstavovať jedinečné fórum pre všetky zúčastnené strany (odborníci, energetické spoločnosti, univerzity, výskumné ústavy atď), a zástupcovia národných a európskych inštitúcií, aby otvorili diskusiu o novom vývoji v pláne SET so zreteľom na integrované plány a činnosti potrebné k reakcii na veľké energetické výzvy, ktoré stoja pred nami.