HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Rakúskej akadémie vied: Internetové platformy pre Európu

Podujatia

©  Pixabay/Gerd Altmann

Rakúska akadémia vied (ÖAW) usporiada v dňoch 18.-19. januára 2021 online konferenciu na tému „Internetové platformy pre Európu“.

Veľké internetové platformy ako Facebook, Amazon, YouTube a TikTok získavajú čoraz väčšiu ekonomickú silu a vplyv na sociálnu komunikáciu. Za posledné desaťročie natoľko formovali ekonomický a sociálny vývoj, že ľudia niekedy už hovoria o „platformovej spoločnosti“.

Interdisciplinárna konferencia o výskume v oblasti médií a komunikácie analyzuje, aké sú v súčasnosti vývojové trendy digitálnej dominancie, a nastoľuje otázky aké regulačné reakcie sú vhodné pre Európu na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a digitálnej suverenity.

Mocní a aktívni aktéri z USA a Číny vystavujú európske prostredie rôznym výzvam.

Ako budú postupovať zákazníci, alebo konkurencia s dominantnými poskytovateľmi služieb? Ako sa môže spoločnosť chrániť pred vplyvom dominantných platforiem na komunikáciu a formovanie  verejnej mienky?

Inštitút pre komparatívny výskum médií a komunikácie Rakúskej akadémie vied a Univerzity v Klagenfurte spolu s Viedenskou univerzitou  pozývajú na interdisciplinárnu konferenciu, na ktorej sa bude diskutovať o otázkach ako sú:

  • Internetové platformy pre Európu
  • Digitálna dominancia a digitálna zvrchovanosť ako výzva pre politiku a reguláciu                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              

Online podujatie ponúka virtuálnu výmenu informácií o súčasnej situácii a možných rizikách a požaduje vhodné regulačné reakcie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a digitálnej zvrchovanosti v Európe.

Bližšie informácie o podujatí

Program

Prihláška

Kontakt:
Mag. Barbara Urbanic
T: +43 1 51581-3113
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung ÖAW/AAU

Zdroj: https://www.oeaw.ac.at, zverejnené: 13.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa