HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia o štandardizácií kybernetickej bezpečnosti 2021

Podujatia

Cybersecurity Standardization Conference 2021

V dňoch 2.-4. februára 2021 sa uskutoční virtuálna konferencia na tému „Európska normalizácia na podporu zákona o kybernetickej bezpečnosti EÚ.“

Európske organizácie pre normalizáciu CEN, CENELEC a ETSI spojili sily s agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, aby vám priniesli virtuálnu konferenciu o normalizácii kybernetickej bezpečnosti, okrem iného s osobitnými sekciami o Smernici o rádiových zariadeniach (RED) a Spotrebiteľskom internete vecí (CIoT) a 5G.

Cieľom konferencie je podporiť dialóg medzi tvorcami politík, priemyslom, výskumom, normalizačnými organizáciami, certifikačnými organizáciami a tými, ktorí sa podieľajú na vývoji rámca certifikácie IKT v Európe, s cieľom účinne implementovať zákon o kybernetickej bezpečnosti.

Program

Registrácia

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu, zverejnené: 19.1.2021, autor: rpa