HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia o meraní, technológiách a zariadeniach merania MEASUREMENT 2023

Podujatia

 • Začiatok
  29.05.2023, 09:00
 • Koniec
  31.05.2023, 13:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Ústav merania SAV
 • Miesto konania
  Kongresové centrum SAV
 • Odkaz na webovú stránku
Konferencia MEASUREMENT 2023. Zdroj: https://www.sav.sk

Od 29. do 31. mája 2023 sa bude konať 14. medzinárodná konferencia o meraní, technológiách a zariadeniach merania MEASUREMENT 2023, ktorú organizuje Ústav merania SAV, v. v. i. Konferencia sa bude konať v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Hlavné témy konferencie pokrývajú tri oblasti:

 • teoretické problémy merania,
 • meranie fyzikálnych veličín,
 • meranie v biológii a medicíne.

Na konferencii zaznejú plenárne prednášky významných expertov, zamerané na moderné trendy v oblasti metód merania a spracovania výsledkov meraní:

 • Olaf Dossel (Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Biomedical Engineering, Karlsruhe, Germany): ECG Imaging – Methods for Solving the Inverse Problem of Electrocardiography
 • Mark Potse (Université de Bordeaux, Talence, France): Simulating Cardiac Electrophysiology: The Quest for Detail and Diversity
 • Pavel Ripka (Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Prague, Czech Republic): Precise Measurement of Magnetic Field Variations for Space Research, Geophysics and Security Applications
 • Andrea Serra (ASG Superconductors S.p.A., Genoa, Italy): Open Sky Low Field MRI: Challenges and Perspectives.

Podrobné informácie o konferencii a jej vedeckom programe

Zborník z konferencie bude v elektronickej podobe vydaný v spolupráci s IEEE (prijaté príspevky zaradia do databázy IEEE Xplore) a účastníkom konferencie bude k dispozícii už v čase konania konferencie. Autori vybraných článkov budú môcť publikovať články v rozšírenej podobe v impaktovanom on-line časopise Measurement Science Review vydávaného spoločnosťou Sciendo, spoločnosťou de Gruyter a indexovanom v Current Contents Connect, Web of Science, Thomson Scientific SSCI, Scopus, EBSCO a niekoľkých ďalších databázach.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 24. 5. 2023, autor: rpa