HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia KRECon 2023: Budúcnosť hodnotenia vedy a vedcov

Podujatia

 • Začiatok
  09.11.2023, 09:00
 • Koniec
  10.11.2023, 13:15
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Národní technická knihovna
 • Miesto konania
  Národní technická knihovna
 • Štát
  Česká republika

V dňoch 9. a 10. novembra 2023 organizuje Národní technická knihovna v Prahe medzinárodnú konferenciu Knowledge, Research, Education Conference – KRECon: Budúcnosť hodnotenia vedy a vedcov.

Zdroj: krecon.cz

Konferencia KRECon 2023 poskytne platformu pre diskusiu medzinárodných odborníkov a ďalších relevantných aktérov z oblasti vývoja, výskumu a inovácií (VaVaI). Cieľom konferencie je podporiť dialóg a výmenu názorov na budúcnosť hodnotenia vedy a vedcov. Diskusia by mala priniesť reflexiu nad súčasným hodnotením, jeho úskaliami a budúcim vývojom v Európe.

Hlavné témy konferencie

 • Reforma hodnotenia vedy,
 • Hodnotenie vedeckej kariéry,
 • Hodnotenie výskumných grantov,
 • Budúcnosť hodnotenia vedy a vedcov.

Reforma hodnotenia vedy je jednou z priorít Európskeho výskumného priestoru (ERA) a novo vzniknutej medzinárodnej koalície pre reformu hodnotenia vedy (CoARA). Súčasťou konferencie budú workshopy, prednášky i podnetné (panelové) diskusie.

Budúcnosť hodnotenia vedy a vedcov

Hodnotenie vedy hrá dôležitú rolu pri utváraní vedeckej kultúry, rozhodovaní o financovaní a kariérnom postupe. Pri orientácií v rýchlo sa vyvijajúcom výskumnom prostredí je nevyhnutné skúmať prístupy, ktoré môžu lepšie zachytiť skutočnú hodnotu a dopad výskumu a podporiť rozvoj zdravo fungujúceho výskumného ekosystému.

Súčasné metódy výskumu a hodnotenia vedcov sú často predmetom značnej kritiky kvôli ich obmedzeniam a možným skresleniam. Hlavne počet publikácií v časopisoch s vysokým impakt faktorom a počet citácií sa stále používajú ako ukazovatele pre hodnotenie kvality, výkonnosti a dopadu výskumu a výskumníkov.

Pri tejto téme vzniká viacero otázok. Na nasledujúce z nich sa bude snažiť odpovedať konferencia KRECon 2023.

 • Aký je účel hodnotenia výskumu a výskumných pracovníkov?
 • Čo je nedostatočné na súčasných systémoch a postupoch?
 • Potrebujeme zmenu?
 • Ako môžeme zlepšiť hodnotenie výskumu?
 • Prečo a čo je nevyhnutné zmeniť, aby bolo financovanie výskumu udržateľnejšie?

Cieľové publikum

 • Tvorcovia politiky VaVaI a poskytovatelia,
 • Manažment vysokých škôl,
 • Pracovníci strategických útvarov,
 • Akademickí a výskumní pracovníci.

Súčasťou konferencie bude aj medzinárodný Eurodoc Worshop on Open Research Europe (ORE) pre začínajúcich vedcov. ORE je publikačná platforma, ktorú Európska komisia plánuje rozšíriť na poskytovateľov/výskumné inštitúcie v Európe. Súčasťou konferencie bude tiež OPUS Workshop on reforming research(er) assessment pre výskumníkov a vedúcich pracovníkov v oblasti hodnotenia vedy a výskumníkov. Projekt EÚ OPUS je zameraný na reformu hodnotenia vedy, ktorá má cieľ motivovať výskumníkov k praktikovaniu princípov Open Science.

Účasť na konferencii KRECon 2023 je bezplatná.

Viac informácii a možnosť registrácie nájdete TU.

Zdroj: krecon.cz; zverejnené: 17.10.2023; autor: onz