HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Innovative Enterprise: Access to Finance

Podujatia

V rámci rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ sa bude vo Viedni konať konferencia Innovative Enterprise – Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2018.

Konferencia sa bude konať vo Viedni v termíne 21.-22. novembra 2018.

Program sa zameria na nasledovné oblasti:

  • ako podporiť rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií
  • prístup k financiám prostredníctvom schémy InnovFin v rámci programu Horizont 2020
  • interakcia medzi európskymi a národnými/regionálnymi nástrojmi
  • Európska rada pre inovácie a jej úloha v novom rámcovom programe EÚ Horizon Europe
  • príležitosti pre nový celoeurópsky fond fondov VentureEU
  • pitching pre startupy a scaleupy

Viac informácií bude postupne pribúdať na stránke: www.innoenterprisevienna2018.eu