HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Horizon 2050: Towards a greener, smarter world, 4.2.2020 Brusel

Podujatia

Konferencia Horizon 2050: Towards a greener, smarter world, 4.2.2020 Brusel.

Európska komisia si na najbližšie obdobie stanovila záväzok vytvoriť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Na výročnej konferencii SCIENCE BUSINESS NETWORK sa stretnú zástupcovia zainteresovaných strán, aby zhodnotili ambície EÚ v tejto a ďalších súvisiacich oblastiach a preskúmali ich dôsledky na vedu, techniku a inovácie.