HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia „Future of the doctorate“

Podujatia

Konferencia „Future of the doctorate“

Dátum a miesto konania: 28. – 29. mája 2015, Riga, Lotyšsko

Registrácia (uzávierka 15. mája 2015): https://future-doctorate.teamwork.fr/

Účast na konferencii je bezplatná.

On-line diskusná platforma, na ktorej môžete participovať: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/