HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Férová akadémia

Podujatia

 • Začiatok
  09.05.2023, 09:30
 • Koniec
  09.05.2023, 16:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CVTI SR, Žijem vedu o.z., Nadácia ESET
 • Miesto konania
  CVTI SR/ online
 • Štát
  Slovensko
 • Odkaz na webovú stránku

Centrum vedecko-technických informácií a občianske združenie Žijem vedu, spájajúce slovenské vedkyne a vedcov doma a v zahraničí, pripravujú s podporou Nadácie ESET konferenciu s názvom: „Férová akadémia“.

Podujatie nadväzuje na pilotnú konferenciu: Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách, ktorá prepojila akademickú obec s odborníkmi a odborníčkami na rodovú rovnosť a venovala sa potrebe rodovej rovnosti vo výskume a inováciách, ako aj príprave a implementácii Plánov rodovej rovnosti. 

Hlavným zámerom tohtoročnej konferencie je adresovať potrebu vypracovania národných politík na dosiahnutie rodovej rovnosti vo výskume a inováciách.

REGISTRÁCIA

Registrujte sa vyplnením formulára

Vstup voľný

Živé vysielanie pre divákov : https://video.nti.sk/live?251113TW9OORCD12

Súčasťou konferencie bude okrúhly stôl pre predstaviteľov a predstaviteľky výskum financujúcich inštitúcií. Cieľom bude vytvorenie návrhu politických odporúčaní vrátane predznačenia postupov implementovania politiky na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách s predpokladaným výsledkom efektívneho adaptovania predmetnej politiky na úrovni slovenského výskumného priestoru.

9. máj je symbolickým termínom, je to deň Európy. Zámerom konferencie Férová akadémia je potvrdiť nasledovanie poslania a hodnôt Európskej únie, medzi ktoré rodová rovnosť, vyrovnávanie šancí v európskom výskumnom priestore, spravodlivá veda prístupná pre všetkých, férové a bezpečné prostredie neoddeliteľne patria.

Zdroj: www.ferovaakademia.sk, zverejnené 6.4.2023, pew