HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Europe´s Transformation

Podujatia

V druhej polovici roku 2018 sa bude konať konferencia pod hlavičkou rakúskeho predsedníctva EÚ. Konferencia je súčasťou predsedníckeho tria Estónsko, Bulharsko a Rakúsko, ktoré sa zamerali na ekologické inovácie. Hlavnými témami sú ciele udržateľného rozvoja, opatrenia v oblasti zmeny klímy, implementácia Parížskej dohody, úloha súkromného sektora v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva či prechod k cirkulárnej ekonomike. Okrem plenárneho zasadnutia bude program zahŕňať aj panelovú diskusiu a workshopy zamerané na tému udržateľnosti.