HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia EÚ o poľnohospodárskom výskume 2023

Podujatia

 • Začiatok
  31.05.2023
 • Koniec
  01.06.2023
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Tohtoročný ročník poskytne účastníkom možnosť nadviazať kontakty s vedcami, poľnohospodármi, vidieckymi komunitami, priemyselnými kruhmi, tvorcami politík, občanmi a zástupcami mimovládnych organizácií.

Ciele konferencie :

 • Poskytnutie informácií o európskych výskumných a inovačných aktivitách a ich výsledkoch v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
 • Zapojenie účastníkov do debaty ohľadom formovania budúceho programu EÚ v oblasti poľnohospodárskeho výskumu a inovácií.

Výsledky diskusií na tomto podujatí prispejú aj k formovaniu druhého strategického plánu (2025 – 2027) pre program Horizont Európa, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.

Konferencia sa uskutoční v Bruseli, účasť je bezplatná.

Priamy prenos bude k dispozícii iba pre plenárne zasadnutia.

Registrácia je možná do 1. mája 2023

Viac informácií :

Konferencia EÚ o poľnohospodárskom výskume 2023

Program Konferencie

Zverejnené 6.4.2023, slord