HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia East Innovation 2020

Podujatia

25. novembra (12:00-15:40) sa uskutoční 3. ročník odbornej virtuálnej konferencie East Innovation Conference 2020 s podtitulom Magnet Cities vysielame online z digitálneho štúdia v Košiciach. Témou tohtoročnej konferencie bude budovanie miest ako magnetov pre talenty a život – transformácia a zatraktívnenie ekosystému miest tak, aby sa stali pulzujúcimi centrami, zaujímavou alternatívou k hlavnému mestu a magnetom, ktorý pritiahne mladých talentovaných a ambicióznych ľudí na východ Slovenska.

Konferencia je súčasťou dlhodobých iniciatív AmCham na východe Slovenska – nepôjde o jednorazový event. Podujatie má ambíciu stať sa katalyzátorom transformácie regiónu a akcelerátor zmeny spôsobu myslenia aktérov z miestnej verejnej správy, akadémie, biznisu aj tretieho sektora v regióne Prešove a Košíc.

AmCham má ambíciu nadviazať na konferenciu udržateľnou iniciatívou Townhall Meetings – platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi regionálneho rozvoja v regióne východného Slovenska. Pilotný projekt Townhall Meetings prebehol na jeseň v Prešove. 

Kľúčové otázky konferencie:

  • Ako využiť súčasnú krízu a transformáciu v spôsobe vykonávania práce ako príležitosť pre Košice a celé východné Slovensko? 
  • Ako čo najefektívnejšie inovovať a premeniť naše mestá na magnety?
  • Čo sú najväčšie výzvy a ako sa k nim stavajú podobné regióny ako Brno a Tartu?

Dôležité informácie pred podujatím:

  • Podujatie bude v slovenskom a anglickom jazyku, tlmočenie zabezpečné
  • Podujatie sa bude nahrávať a nahrávku zverejníme po evente na stránkach AmCham
  • Registrácia je bezplatná

Registrácia: na events@amcham.sk.

Prosím zaregistrujte sa najneskôr v utorok 24.11.2020 10:00, linku na pripojenie obdržíte v utorok po 17:00.

Viac informácií a program

EIC2020_invitation.png

Zdroj: AmCham, zverejnené: 20.11.2020, autor: rpa