HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia: Cooperation Innovation Technology Transfer 2020

Podujatia

 • Začiatok
  19.10.2020, 08:00
 • Koniec
  21.10.2020, 00:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CVTI SR
 • Odkaz na webovú stránku
No alternative text description for this image

V dňoch 19. – 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa podujatie mení z fyzického podujatia na ONLINE.

O ďalších detailoch súvisiacich s touto zmenou vás budú priebežne informovať organizátori prostredníctvom svojej webovej stránky alebo elektronického newsletteru.

Na konferencii vystúpi až 76 spíkrov, účastníkov panelových diskusií. Z významných key-note spíkrov vystúpia: Gerda Hoefner (generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Siemens Healthcare Pvt. Ltd.),  Ing. Miroslav Havlík – riaditeľ firmy Evonik Fermas s.r.o. v Slovenskej Ľupči (vysvetlí celý proces transferu z hľadiska priemyslu), Jozef Viskupič združenie krajov Slovenska SK8, Matúš Medvec – predseda Úradu priemyselného vlastníctva, Oto Pisoň – SARIO a univerzitnú sféru zastúpia v panelovej diskusii prorektori slovenských univerzít: Anton Čižmár (TUKE), Pavol Rafajdus (UNIZA), Marián Peciar (podpredseda senátu a bývalý prorektor STU) a František Simančík (SAV).

Ako uviedol Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR): „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia. Ten prepája pôvodnú v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí s novými témami ako sú inovácie a podpora podnikania. Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec. Tým z podujatia vytvoríme miesto, kde sa oba svety – akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Odbor transferu technológií. Spoluorganizátormi podujatia sú: SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) – INNOVATIONSTAGE, Civitta Slovakia, a.s. (konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania) – STARTUPSTAGE, SBA (Slovak Business Agency) – EXPO STAGE a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – VEDA PRE PRAX.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. COINTT 2020 finančne podporili aj SBA a SIEA.

Natáčanie a streamovanie podujatia (konferenčnej časti a slávnostného odovzdávania cien: Ceny za transfer technológií na Slovensku 2020 a ceny ministra hospodárstva „Inovatívny čin roku 2019“ sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR, Lamačská cesta 8/A) v Bratislave.

Program

Registrácia

Zdroj: CVTI SR; https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 16.9.2020, autor: rpa