HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej? (online konferencia)

Podujatia

Pozývame Vás na online konferenciu, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2021 od 9:00 do 13:00. Odborníci z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky a ďalších oblastí predstavia faktami a štatistikami doložené informácie o situácii v oblasti globálneho otepľovania s dopadom na kvalitu vody, vzduchu, pôdy, flóry a fauny a ostatné aspekty s dopadmi na región Gemer. Partner z Nórska odprezentuje výsledky štúdie a príkladov dobrej praxe ako sa nórska spoločnosť vyrovnáva zo súčasnými zmenami.

Link na Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86928336746…

Meeting ID: 869 2833 6746
Passcode: 519780


Program:

 • Otvorenie konferencie
  doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – vysokoškolský pedagóg BERG TUKE, energetický audítor a energetický manažér, expert na obnoviteľné zdroje energie; moderátor konferencie
 • Aké príležitosti ponúka Európska únia pre región Gemer v kontexte klimatického boja
  Mgr. Martin Hojsík – europoslanec
 • Kontext kvality ovzdušia a zmeny klímy na lokálnej úrovni
  Ing. Ladislav Bíro, krajinný ekológ, manažér kvality ovzdušia BBSK
 • Zodpovednosť komunít a obyvateľov za adaptáciu krajiny
  Ing. Martina Barancová Paulíková – environmentálna konzultantka
 • Uhlíková neutralita regiónov: realita alebo ilúzia?
  Juraj Zamkovský – Priatelia Zeme – CEPA
 • Prestávka
 • Výsledky dotazníkového prieskumu: „Vnímanie dopadu klimatických zmien na Gemeri očami jeho obyvateľov“
  doc. Ing. Marcela Taušová, PhD. – vysokoškolský pedagóg BERG TUKE
 • Porovnanie klimatických zmien v Nórsku a na Slovensku
  RNDr. Pavel Šťastný, CSc. – odborný pracovník SHMU
 • Prezentácia úspešných projektov reagujúcich na klimatické zmeny v Nórsku
  Sturla Bjerkaker – riaditeľ Phronesis SA, Nórsko
  Kirsten Paaby – expertka na udržateľný rozvoj, PS PAABY PROCESS, Nórsko,
 • Diskusia


Tešíme sa na stretnutie s vami, tím Centrum udržateľnej energetiky (CUE) Gemer.

Zdroj: https://cuegemer.sk, zverejnené: 2. 11. 2021, autor: rpa