HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kick Off Meeting – Košice 2.0

Podujatia

 • Začiatok
  16.12.2020, 18:00
 • Koniec
  16.12.2020, 00:00
 • Typ podujatia
  Prezentácia
 • Organizátor
  Košice 2.0, CIVITTA SK, Creative Industry Košice, K13 - Košické kultúrne centrá
 • Miesto konania
  Online

Pozývame vás na online prezentáciu projektu Košice 2.0, ktorá sa uskutoční 16. decembra 2020 o 18:00. Počas online stretnutia sa budeme venovať podstate projektu Košice 2.0, jeho cieľom a konkrétnym plánom.

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo.

Pre projekt Košice 2.0 vyplývajú tri navzájom súvisiace výzvy:

– Plné využitie potenciálu, ktorý ponúka medzisektorová spolupráca kreatívneho priemyslu a IKT.

– Ekonomická transformácia z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto.

– Riešenie problému nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie.

Projekt prinesie množstvo aktivít zameraných na vznik nových spoluprác, na šírenie povedomia o dôležitosti a možnostiach občianskej participácie, vytvorí zázemie pre inovačný potenciál a vytvorí vzdelávacie programy pre úradníkov, občanov a študentov. Projekt tiež podporí podnikateľské aktivity. Všetky projektové aktivity vedú k zvyšovaniu kvality života v meste a wellbeingu jeho občanov. Kultúra a kreatívny priemysel sú východiskom pre premenu mesta na verziu Košice 2.0.

Na projekte spolupracuje 9 partnerov:

Mesto a mestské organizácie:
Mesto Košice
Creative Industry Košice n.o.
K13 – Košické kultúrne centrá

Vysoké školstvo:
Technická univerzita v Košiciach (Ekonomická fakulta, Fakulta umení)

Tretí sektor:
Východné pobrežie

IT sektor:
Košice IT Valley

Podnikateľská sféra:
ANTIK Telecom
Civitta Slovakia
ASBIS SK

Registrácia

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia (UIA).

Zdroj: https://datescloud.com, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa