HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

INNOVATION VILLAGE 2020 – ONLINE kooperačné podujatie!

Podujatia

Dva dni nadnárodných dvojstranných stretnutí medzi spoločnosťami, univerzitami, výskumnými centrami a zúčastnenými stranami, ktoré sa venujú otázkam trvalo udržateľného rozvoja, obehového hospodárstva a inteligentnej energie s cieľom identifikovať príležitosti pre technologické a obchodné partnerstvá a začať spoluprácu na výskumných projektoch. 
Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa udalosť uskutoční ONLINE. Účastníci sa budú môcť bezpečne zúčastniť na bilaterálnych stretnutiach z pohodlia svojej kancelárie, cez platformu b2match určenú pre danú udalosť, ktorá sa používa na zaznamenávanie a výber stretnutí, bez potreby inštalácie ďalšej aplikácie. Registrácia je otvorená do 2. októbra 2020!

Témy:

Cirkulárna ekonomika

  • Ekologický dizajn
  • Efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch
  • Recyklácia odpadových materiálov
  • Integrované riadenie vodných zdrojov

Inteligentná energia

  • Obnoviteľná energia
  • Energetická efektívnosť
  • Smart Grid & Energy storage
  • Inteligentná mestská mobilita

POdujatie je súčasťou programu piateho vydania je VIRTUÁLNE BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020 , ktorý organizuje ENEA, partner konzorcia Enterprise Europe Network BridgEconomies Consortium, v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi siete EEN a regionálneho centra EIT pre suroviny v južnom Taliansku.

Čím skôr sa registrujete, tým skôr si môžete vyberať partnerov na stretnutia. Stretnutie sa uskutoční len ak ho potvrdí aj druhá strana. Pri registrácii v 3. kroku (PROFILE) prosím v poslednej kolónke „Support Office“ vyberajte SK- Centrum-vedecko- technických informácií.

Viac  informácií o tom, ako budú prebiehať bilaterálne stretnutia vo virtuálnom svete nájdete v inštruktážnom videu: https://www.youtube.com/watch?v=Mq0yNsxOUhw&feature=youtu.be

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu Vám veľmi radi pomôžeme. V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte:

Zdroj: een.sk, zverejnené 10.9.2020, mit