HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Information days Environment

Podujatia

V Bruseli sa bude konať informačný deň a partnerská burza v rámci predstavenia nového pracovného programu Horizont 2020 pre obdobie 2018-2020. Venovaný bude potenciálnym žiadateľom o výzvy v oblasti „Klimatické opatrenia, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“.

Dňa 8. a 9. novembra môžete sledovať priamy prenos bruselského Informačného dňa pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny: https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day

Ďalšie informácie o udalosti (program, registrácia, praktické informácie) sú už publikované na webe podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte EASME-H2020-SC5-EVENTS@ec.europa.eu.