HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný týžden k SC2

Podujatia

Informačné podujatie k Pracovnému programu na roky 2016-2017 v oblasti spoločenskej výzvy „Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime and martime inland water research and bio-economy, programu Horizont 2020.