HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

Podujatia

 Dňa 9.6.2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave sa uskutočnil informačný deň Horizontu 2020 pre oblasti Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, morský,  námorný výskum, výskum vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny  pod názvom

 

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

 

Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.