HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň o finančných nástrojoch poskytovaných EIB a EIF prostedníctvom H2020

Podujatia

Workshop je určený výhradne:

  • finančným sprostredkovateľom (bankám, finančným inštitúciám, obchodným anjelom a investorom), ktorí sa dozvedia, ako môžu rozšíriť svoje portfólio produktov a služieb smerom k inovatívnym firmám ako aj skúsenosti spoločností, ktoré tieto nástroje implementujú;
  • podnikateľským multiplikátorom (verejným alebo súkromným združeniam, inkubátorom a agentúram), ktorí sa dozvedia aké možnosti negrantového financovania s podporou EÚ sú k dispozícii.

Prezentácie a diskusia budú v angličtine.

Bezplatne sa zaregistrujte čo najskôr, najneskôr však do 15.9.2018

Program stretnutia nájdete tu.

Horizont 2020 je najväčším programom EÚ pre výskum a inovácie. Okrem grantov poskytuje v rámci iniciatívy InnovFin (EU Finance for Innovators) rozsiahle záruky za pôžičky a investície do základného kapitálu prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky (EIB a EIF).

V priebehu siedmich rokov programu (2014 – 2020) sa očakáva, že produkty InnovFin poskytnú viac ako 24 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií malých, stredných a veľkých spoločností a organizátorov výskumu infraštruktúr. Očakáva sa, že tieto finančné prostriedky budú podporovať až 48 miliárd EUR z konečných investícií do výskumu a inovácií.

Napriek pomerne dobre rozvinutej inovačnej základni patrí Slovenská republika k najmenej výkonným krajinám v EÚ28 v hodnotiacich inovačnej výkonnosti. Jednou z hlavných prekážok je prístup k finančným prostriedkom na výskum a vývoj pre spoločnosti.

Hlavným cieľom workshopu je:

  • prezentovať tradičné finančné nástroje (dlhové a investičné) s podporou EÚ,
  • predstaviť alternatívne finančné nástroje (pôžičkový a investičný crowdfunding) pre inovatívne spoločnosti,
  • francúzske (Bpifrance) a slovenské úspechy (Neulogy Ventures) či skúsenosti z implementácie týchto nástrojov,
  • diskutovať o možnostiach a zlepšeniach, ktoré by sa mali realizovať s cieľom lepšie uspokojiť potreby slovenských firiem v oblasti financovania inovácií.

V prípade ďalších informácií či postrehov kontaktujte:

  • Ivan Filus, BIC Bratislava, filus@bic.sk, tel: 02/323 327 11
  • Barbora Kubíková, CVTI SR, barbora.kubikova@cvtisr.sk

Registrovať sa môžete tu

Organizátori podujatia si vyhradzujú právo neschválrnia účasti na podujatí.