HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň – Výskumno-inovačné MISIE EÚ

Podujatia

 • Začiatok
  22.02.2022, 13:00
 • Koniec
  22.02.2022, 15:30
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu
 • Miesto konania
  online

Národná Kancelária Horizontu vás pozýva na informačné podujatie zamerané na predstavenie všetkých 5 misijných oblastí, ktoré by mali mať zásadný dopad na riešenie významných problémom, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Podujatie sa uskutočnilo online 22. februára 2022 v čase 13:00 – 15:30 hod.

PREZENTÁCIE z podujatia na stiahnutie (.zip)

PROGRAM podujatia

Pani Elena Višnar Malinovská z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre opatrenia na ochranu klímy (DG CLIMA) predstaví politické a odborné východiská vzniku misií a ich všeobecné ciele. Účastníci sa dozvedia, ako sa môžu zapojiť regióny, samosprávy a občania do činnosti misií.

Národné kontaktné body predstavia jednotlivé misie, ich zameranie a aktuálne možnosti účasti slovenských subjektov v otvorených témach každej misie.

Misie EÚ sú dodatočnou súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2027, ktorých cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí.

Európska komisia aktualizovala 15. decembra 2021 pracovný program pre misie na roky 2021-22, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Nové výzvy v rámci misijných oblastí boli vyhlásené 22. decembra 2021, ďalšie v januári 2022, s najbližšími uzávierkami marec – apríl 2022. Ich prehľad nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

8.2.2022, aktual. 23.2.2022, mit