HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Klíma, životné prostredie

Podujatia

Podujatie sa zameria na výzvy v oblasti SC5 – „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ pre rok 2019.

Témami panelov budú:

  • Climate action and Earth Observation
  • Raw Materials
  • Circular Economy and Water
  • Innovating cities, nature-based solutions and heritage alive

Súčasťou podujatia je aj brokerage event – využite možnosť odprezentovať svoj projektový zámer a nájdite partnerov do konzorcia.

Registrácia je už spustená – viac informácií o Informačnom dni SC5.