HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň k výzvam EIT na predkladanie návrhov KIC

Podujatia

Európsky inovačný inštitút organizuje Informačný deň k výzvam r. 2016 na predkladanie návrhov KIC.

Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom informácie o výzvach a usmerniť potenciálnych žiadateľov pri predkladaní vysoko kvalitných návrhov.

Podujatie je otvorené, registrácia potrebná