Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň FCH

Podujatia

JU FCH organizuje informačný deň pre nové výzvy v oblasti fuel cell hydrogen pre rok 2015.