HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Európskej rady pre inovácie

Podujatia

 • Začiatok
  23.03.2021, 09:30
 • Koniec
  23.03.2021, 11:30
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Miesto konania
  online

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na informačný deň k Európskej rade pre inovácie, ktorá sa z pilotnej fázy v programe Horizont 2020 pretransformovala na samostatnú oblasť Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Podujatie sa uskutoční online formou v utorok 23. marca 2021 dopoludnia v čase 9:30 – 11:30.

Predbežný program:

 • Otvorenie podujatia a prezentácia Národnej kancelárie Horizontu (K. Papanová, koordinátorka Národných kontaktných bodov pre Horizont Európa, CVTI SR)
 • Európska rada pre inovácie v programe Horizont Európa a podpora projektov na národnej úrovni (E. Škorvaga, delegát pre oblasť EIC a EIE, MH SR)
 • Schémy EIC – od základného výskumu až po úspešné škálovanie (EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator) (L. Dávidová, Národný kontaktný bod pre EIC, CVTI SR)
 • EIC Accelerator – Akcelerátor pre najlepšie európske technologické firmy: kto je oprávnený žiadateľ a čo Európska komisia očakáva. Novinky oproti pilotnej fáze EIC Accelerator (I. Filus, Národný kontaktný bod pre EIC, BIC Bratislava)
 • Proces prípravy návrhov do EIC Accelerator (AI platforma), hodnotenie a výber projektov (L. Dávidová, Národný kontaktný bod pre EIC, CVTI SR)
 • Výsledky pilotnej fázy EIC (2018-2020) v EÚ a na Slovensku (I. Filus, Národný kontaktný bod pre EIC, BIC Bratislava)
 • Plán skupinových (špecifické workshopy) a individuálnych služieb pre záujemcov
 • Q&A

Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je otvorená do 22. marca 2021 12:00. Deň pred podujatím Vám pošleme na zadanú e-mailovú adresu odkaz na pripojenie.

Prezentácie z podujatia

V prípade otázok kontaktujte:

Lucia Dávidová

lucia.davidova@cvtisr.sk