HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň EK – Zdravie

Podujatia

 • Začiatok
  02.07.2021, 09:30
 • Koniec
  02.07.2021, 18:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Európska komisia
 • Miesto konania
  online

Dňa 2. júla 2021 organizuje Európska komisia v rámci série informačných podujatí k programu Horizont Európa informačný deň pre klaster 1 – Zdravie.

Na podujatí bude účastníkom predstavený pracovný program pre klaster Zdravie a výzvy na predkladanie žiadostí s uzávierkou v roku 2021.

Cieľovou skupinou sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblastí, ako napríklad podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv, nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti a pod.

Prezentované budú výzvy v týchto destináciách:

 • Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
 • Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
 • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
 • Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
 • Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
 • Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

Informačný deň sa uskutoční online a nevyžaduje sa predchádzajúca registrácia. Počas podujatia bude možné priebežne klásť otázky.

Program a odkaz na sledovanie podujatia

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EK, 16.06.2021, mob