HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačné podujatie o paušálnom financovaní

Podujatia

Európska komisia zorganizuje 9. februára 2023 od 10:00 do 12:00 online informačné podujatie o paušálnom financovaní v Horizonte Európa. Odborníci z Komisie vysvetlia princípy financovania projektov prostredníctvom paušálnych súm, poskytnú tipy pre fázu podávania žiadostí a podelia sa spolu s pozvanými hosťami o praktické skúsenosti z predchádzajúcej realizácie príslušných projektov.

Online podujatie bude vysielané cez web a nie je potrebné sa vopred registrovať. Viac informácií o podujatí nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke podujatia Európskej komisie.

Viac informácií:

Zverejnené 17.1.2023, slord