HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačné dni k Misiám EÚ

Podujatia

 • Začiatok
  17.05.2022, 09:00
 • Koniec
  18.05.2022, 18:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  online

Do pozornosti dávame Informačné dni k Misiám EÚ, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. – 18. mája 2022 a nasledovať bude Brokerage Event k Misiám EÚ. Misie EÚ sú novým prvkom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa na roky 2021 – 2027. Ich úlohou je priniesť konkrétne riešenia na niektoré z najväčších výziev v Európe. V časovom horizonte do roku 2030 majú priniesť konkrétne výsledky v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia.

Hlavným cieľom podujatia bude predstavenie nových výziev, ktoré budú vyhlásené 10. mája 2022 v rámci všetkých piatich misijných oblastí:

Predstavená bude aj výzva na vytvorenie Európskeho katalyzátora sociálnych inovácií na podporu cieľov misie EÚ.

Na podujatí budú potenciálnym žiadateľom poskytnuté konkrétne informácie o nových výzvach pracovného programu misií, možnostiach financovania a časových harmonogramoch.

Harmonogram podujatia:

17. máj 2022:

 • Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
 • Misia Rakovina,
 • Misia Obnova oceánu a vôd do roku 2030.

18. máj 2022:

 • Misia adaptácia na zmenu klímy,
 • Misia Dohoda o pôde pre Európu,
 • Európsky katalyzátor sociálnych inovácií na podporu cieľov misie EÚ,
 • Príprava a predloženie úspešného návrhu.

Viac informácií:

Viac informácií získate od príslušných národných kontaktných bodov programu pre konkrétnu misijnú oblasť.

Zdroj: EK, 28.4.2022