HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Info day for Horizon Europe’s WIDERA programme

Podujatia

 • Začiatok
  27.04.2022, 10:00
 • Koniec
  27.04.2022, 12:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  EK

Európska komisia oznámila informačný deň pre pracovný program Horizont Európa zameraný pre časť Rozšírenie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (EVP). Uskutoční sa dňa 27. apríla 2022 (10:00 – 12:00 h.).

Informačný deň sa zameria na dva druhy nových výziev:

Po prvé, na nástroj Hop On, ktorý vytvára možnosť pre právnické osoby so sídlom v členských štátoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií zapojiť sa do už vybraných akcií.

Po druhé, výzva ERA Talents, ktorej cieľom je prilákať viac talentov v oblasti VaI s rôznymi odbornými znalosťami do subjektov vo wideningových krajinách.

Okrem toho sa uskutoční krátky prehľad politiky Európskeho výskumného priestoru. Následné otázky a odpovede poskytnú účastníkom možnosť položiť akékoľvek zostávajúce otázky.

Viac informácií